Algemene Voorwaarden

1. Toepassingsgebied, algemene plichten van de koper

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via onze online shop worden geplaatst. Onze online shop richt zich uitsluitend tot consumenten.

Een consument is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die in hoofdzaak noch aan zijn commerciële noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven. Ondernemer is een natuurlijke persoon of rechtspersoon of een vennootschap met rechtspersoonlijkheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn handels- of zelfstandige beroepsactiviteit.

2 Verkoopvoorwaarden
2.1 Inleiding

Applied Microbiome Research UG (haftungsbeschränkt) (hierna ook "biotikur" genoemd) verkoopt probiotische en prebiotische voedingssupplementen aan eindconsumenten uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

U mag geen producten kopen voor verdere distributie of wederverkoop of voor enig ander commercieel of zakelijk doel.

Alle verleende rechten en privileges zijn persoonlijk en niet-overdraagbaar.

2.2 Contractpartner, totstandkoming van de overeenkomst

De koopovereenkomst wordt gesloten met biotikur.

Door het plaatsen van de producten in de onlineshop doen wij een bindend aanbod tot het sluiten van een contract voor deze artikelen. U kunt onze artikelen in eerste instantie vrijblijvend in het winkelmandje leggen en voor het plaatsen van uw bindende bestelling te allen tijde corrigeren door gebruik te maken van de correctiehulpmiddelen die u ter beschikking staan en die in het bestelproces worden toegelicht. Het contract komt tot stand door op de bestelknop te klikken om het aanbod voor de goederen in het winkelmandje te accepteren. Onmiddellijk na het verzenden van de bestelling ontvangt u nog een bevestiging per e-mail.


2.3 Abonnement op biotikur balans pauzeren, annuleren, reactiveren

Het volgende gedeelte gaat over abonnementen op biotikur balance producten.

  1. Geld-terug-garantie: de termen "geld-terug-garantie" of "risicoloos" geven de consument alleen recht op een volledige terugbetaling van 100% van de volledige aankoopprijs van een product of de eerste 30 dagen van een abonnementsproduct als de klant ofwel 1) nadelige effecten waarneemt van het innemen van het product binnen de 30 dagen na zijn eerste bestelling, of 2) geen verbetering waarneemt binnen de 30 dagen na zijn eerste bestelling. Terugbetalingsaanvragen moeten worden ingediend binnen 60 dagen na de datum van poststempel. Verdere aankopen voor verdere periodes of verdere producten vallen niet onder de geld-terug-garantie. Beperkt tot één terugbetaling per klant.
  2. Bestellingen kunnen worden beheerd en aangepast via de persoonlijke account.
  3. 30 dagen abonnement: Na de periode van 30 dagen wordt het abonnement voortgezet, tenzij de consument opzegt. Annuleringen moeten uiterlijk de 26e dag na de bestelling door biotikur zijn ontvangen. Dit kan alleen in de persoonlijke klantenaccount. Er is ook de mogelijkheid om de volgende levering over te slaan.
  4. Het 30 dagen abonnement wordt telkens met 30 dagen verlengd tenzij de klant vier dagen voor het verstrijken van de laatste 30 dagen via zijn persoonlijke account opzegt. Als de opzegging na die periode wordt ontvangen, geldt de opzegging voor het volgende abonnementsproduct van 30 dagen.
  5. De timing van de opzegtermijn is gekozen omdat het ons een voldoende groot tijdsvenster geeft om de verzending van de lopende levering tijdig te stoppen.
  6. Tijdens de pauzeperiode (maximaal 30 dagen) worden de abonnementsgelden niet afgeschreven van het gedeponeerde betaalmiddel. Het abonnement moet dan door de consument opnieuw worden geactiveerd op de klantenrekening.

3 Betaling

3.1 Algemene informatie

Betalingen worden direct afgeschreven. Het verzenden van producten die op voorraad zijn, kan tot twee weken duren. Bij vooraf bestelde producten kan het tot 24 weken duren voordat deze worden verzonden. U dient ervoor te zorgen dat de opgegeven rekening of creditcard gedurende de looptijd van het contract over voldoende saldo beschikt om de automatische incasso te kunnen innen of de betaling per creditcard te kunnen uitvoeren.

In geval van mislukte betalingen kan het voorkomen dat u de goederen op dat moment al heeft ontvangen, zodat biotikur zal proberen de betaling voor deze bestelling nogmaals te innen.

In het geval dat biotikur de betaling niet kan incasseren en product(en) reeds zijn verzonden, heeft biotikur het recht om schadevergoeding alsmede achterstallige betalingen en bijbehorende incassokosten van de klant te vorderen.

3.2 Betalingsmogelijkheden
De volgende betalingsmogelijkheden staan u in onze shop ter beschikking:

Creditcard
Bij het plaatsen van uw bestelling stuurt u ons ook uw creditcardgegevens.
Na uw legitimatie als rechtmatige kaarthouder verzoeken wij uw creditcardmaatschappij om de betalingstransactie onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling in gang te zetten. De betalingstransactie wordt automatisch door de creditcardmaatschappij uitgevoerd en uw kaart wordt gedebiteerd.

PayPal, PayPal Express
Tijdens het bestelproces wordt u doorgestuurd naar de website van de online aanbieder PayPal. Om het factuurbedrag via PayPal te kunnen betalen, moet u daar geregistreerd zijn of zich eerst registreren, zich met uw toegangsgegevens legitimeren en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. Na het plaatsen van de bestelling in de shop, verzoeken wij PayPal om de betalingstransactie te initiëren.

De betalingstransactie wordt onmiddellijk daarna automatisch door PayPal uitgevoerd. Verdere informatie ontvangt u tijdens het bestelproces.

Onmiddellijke transactie door klarna
Na het plaatsen van de bestelling wordt u doorgestuurd naar de website van de online aanbieder Sofort GmbH. Om het factuurbedrag onmiddellijk te kunnen betalen, dient u te beschikken over een voor deelname aan Sofort geactiveerde online-bankrekening met PIN/TAN-procedure, zich dienovereenkomstig te legitimeren en de betalingsopdracht aan ons te bevestigen. Verdere informatie ontvangt u tijdens het bestelproces. De betalingstransactie wordt onmiddellijk daarna uitgevoerd en uw rekening wordt gedebiteerd.

Aankoop op rekening van Klarna
In samenwerking met Klarna (www.klarna.de), Sveavägen 46, Stockholm, Zweden, bieden wij u aankoop op rekening als betaalmogelijkheid aan. Let op: Klarna rekeningen zijn alleen beschikbaar voor consumenten en de betaling moet aan Klarna worden gedaan.

Bij kopen op rekening met Klarna krijgt u altijd eerst de goederen en heeft u altijd een betalingstermijn van 14 dagen. De volledige voorwaarden van Klarna voor kopen op rekening vindt u hier: Sync by honeybunny https://klarna.com/de/AGB

Andere betaalmethoden
Google Pay, Apple Pay

4. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven eigendom van biotikur tot volledige betaling is ontvangen.

5. Levering, verzendkosten, transport,

Wij leveren in alle landen van de EU en Zwitserland. Andere landen zullen volgen.
Indien goederen met duidelijke transportschade worden ontvangen, dient de consument biotikur hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen via care@biotikur.com.

Productprijzen zijn inclusief verzendkosten.

6. Garanties en waarborgen

Voor zover hierna niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken.
Neem bij defecte producten contact op met onze klantenservice via care@biotikur.com

In het geval dat u een verkeerd product heeft ontvangen, zullen wij het volledige aankoopbedrag terugbetalen. Gelieve de verkeerde goederen zo snel mogelijk, maar binnen 2 weken na uw aankoop, terug te sturen. Uiteraard vergoeden wij u dan de eventuele extra kosten die u maakt als gevolg van de retourzending.

7. Aansprakelijkheid

Voor aanspraken wegens door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangers veroorzaakte schade zijn wij altijd onbeperkt aansprakelijk.

in geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid,
in geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim,
in geval van garantietoezeggingen, indien overeengekomen, of
voor zover het toepassingsgebied van de productaansprakelijkheidswet is opengesteld.

Bij schending van wezenlijke contractuele plichten, waarvan de vervulling essentieel is voor de goede uitvoering van het contract en op de naleving waarvan de contractpartner regelmatig mag vertrouwen, (kardinale plichten) door lichte nalatigheid van onze kant, van onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten, is de aansprakelijkheid in hoogte beperkt tot de schade die bij het sluiten van het contract te voorzien was en waarvan het optreden typisch verwacht kon worden.

8. Geschillenbeslechting

De Europese Commissie stelt een platform voor online geschillenbeslechting (OS) ter beschikking, dat u hier kunt vinden https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij zijn niet verplicht of bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.