Privacybeleid

Privacy-verklaring

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking:
Junayd Mahmood

Toegepast Microbiome Onderzoek UG (haftungsbeschränkt)
Directeur: Junayd Mahmood
Brunnenstr. 7A
10119 Berlijn
Duitsland

Telefoon: +49 1520 439 2481
Mail: care@biotikur.com

Hartelijk dank voor uw interesse in onze online shop. De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u in detail over de omgang met uw gegevens.

1. Toegangsgegevens en hosting

U kunt onze websites bezoeken zonder enige persoonlijke informatie te verstrekken. Bij elke toegang tot een website slaat de webserver alleen automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, datum en tijd van de toegang, het overgedragen datavolume en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de toegang documenteert.

Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd met het oog op een probleemloze werking van de site en de verbetering van onze diensten. Op grond van Art. 6 para. 1 zin 1 lit. f DSGVO, dienen deze om onze overwegend legitieme belangen in een correcte presentatie van ons aanbod als onderdeel van een belangenafweging te waarborgen. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw paginabezoek gewist.

Hostingdiensten van derden

In het kader van de verwerking namens ons, levert een derde partij ons de diensten van hosting en weergave van de website. Dit dient ter behartiging van onze overwegend gerechtvaardigde belangen bij een correcte presentatie van ons aanbod in het kader van een belangenafweging. Alle gegevens die in het kader van het gebruik van deze website of in de daartoe bestemde formulieren in de hieronder beschreven onlineshop worden verzameld, worden op haar servers verwerkt. Verwerking op andere servers vindt alleen plaats binnen het hier beschreven kader.

Deze dienstverlener is gevestigd in de VS en is gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield. Een actueel certificaat kanhier . worden ingezien. Als gevolg van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die gecertificeerd zijn onder het Privacy Shield.

2. Verzameling en gebruik van gegevens voor de uitvoering van het contract, het leggen van contact

Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer u ons deze vrijwillig verstrekt in verband met uw bestelling of wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via contactformulier of e-mail). Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat wij in deze gevallen de gegevens nodig hebben voor de afwikkeling van het contract of de afwikkeling van uw contact en u zonder deze gegevens de bestelling of het contact niet kunt verzenden. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien op de desbetreffende invulformulieren. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens op grond van Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. b DSGVO om contracten en uw vragen te verwerken. Indien u hiervoor uw toestemming heeft gegeven conform Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. a DSGVO door te besluiten een klantrekening te openen, zullen wij uw gegevens gebruiken voor het doel van het openen van een klantrekening. Na volledige afronding van het contract of verwijdering van uw klantaccount worden uw gegevens voor verdere verwerking beperkt en aan het einde van de fiscale en commerciële bewaartermijnen verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om meer gegevens te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren. De verwijdering van uw klantenaccount is te allen tijde mogelijk en kan plaatsvinden door een bericht aan de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een daarvoor bestemde functie in de klantenaccount.

3. Overdracht van gegevens

Met het oog op de uitvoering van het contract op grond van Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. b DSGVO, geven wij uw gegevens door aan de met de levering belaste expediteur, voor zover dit voor de levering van de bestelde goederen noodzakelijk is. Afhankelijk van welke betalingsdienstaanbieder u in het bestelproces kiest, geven wij de voor dit doel verzamelde betalingsgegevens door aan de door ons aangestelde kredietinstelling en betalingsdienstaanbieder of aan de geselecteerde betalingsdienstaanbieder om betalingen te verwerken. In sommige gevallen verzamelen de geselecteerde betalingsdienstaanbieders deze gegevens ook zelf als u daar een account aanmaakt. In dat geval moet u zich met uw toegangsgegevens tijdens het bestelproces bij de betalingsdienstaanbieder registreren. In dit verband is de gegevensbeschermingsverklaring van de desbetreffende betalingsdienstaanbieder van toepassing.

4. E-mailnieuwsbrief en SMS-marketing

E-mailreclame met nieuwsbriefregistratie
Indien u zich abonneert op onze nieuwsbrief, gebruiken wij de voor dit doel vereiste of door u afzonderlijk verstrekte gegevens om u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief toe te zenden op basis van uw toestemming conform Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. a DSGVO.

Afmelden voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk en kan door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactpersoon of via een link die voor dit doel in de nieuwsbrief is opgenomen. Nadat u zich heeft afgemeld, zullen wij uw e-mailadres verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor het verdere gebruik van uw gegevens of tenzij wij ons het recht voorbehouden om verdere gegevens te gebruiken die wettelijk zijn toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

Reclame via e-mail zonder nieuwsbriefregistratie en uw recht van bezwaar
Indien wij uw e-mailadres in verband met de verkoop van een product of dienst ontvangen en u hiertegen geen bezwaar heeft gemaakt, behouden wij ons het recht voor om u op grond van § 7 lid. 3 UWG. Dit dient ter bescherming van onze overwegend legitieme belangen bij een reclamebenadering van onze klanten in het kader van een belangenafweging.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een link die voor dit doel in de reclamepost is opgenomen, zonder dat hiervoor andere kosten in rekening worden gebracht dan de transmissiekosten volgens de basistarieven.

De nieuwsbrief wordt verzonden in het kader van een verwerking voor onze rekening door een dienstverlener aan wie wij uw e-mailadres voor dit doel doorsturen.

Text Marketing (SMS) Voorwaarden
Wij maken gebruik van een sms-platform (SMS), waarop de volgende voorwaarden van toepassing zijn. Door u aan te melden voor onze sms-marketing en -meldingen, gaat u akkoord met deze voorwaarden.

Door het invoeren van uw telefoonnummer in de kassa en het initialiseren van een aankoop, het abonneren via ons inschrijfformulier of een trefwoord, gaat u ermee akkoord dat wij u sms-berichten (voor uw bestelling, met inbegrip van verlaten winkelwagen herinneringen) en sms-marketing aanbiedingen kunnen sturen. U erkent dat toestemming geen voorwaarde is voor een aankoop.

Uw telefoonnummer, naam en aankoop informatie zal worden gedeeld met ons SMS-platform "SMSBump Inc", een bedrijf uit de Europese Unie met een kantoor in Sofia, Bulgarije, EU. Deze gegevens zullen worden gebruikt om u gerichte marketingberichten en meldingen te sturen. Bij het verzenden van de sms-berichten wordt uw telefoonnummer doorgegeven aan een sms-operator om de aflevering ervan te kunnen uitvoeren.

Als u zich wilt afmelden voor het ontvangen van SMS-marketingberichten en kennisgevingen antwoord dan met STOP op elk mobiel bericht dat u van ons ontvangt of gebruik de afmeldlink die wij u in een van onze berichten hebben gegeven. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat alternatieve methodes om u af te melden, zoals het gebruik van alternatieve woorden of verzoeken, niet worden beschouwd als een redelijke manier om u af te melden.

Bericht- en datatarieven kunnen van toepassing zijn.

Voor vragen kunt u "HELP" sms'en naar het nummer waarvan u de berichten hebt ontvangen. U kunt ook contact met ons opnemen voor meer informatie. Als u zich wilt afmelden, volgt u de bovenstaande procedures.

5. Cookies en webanalyse

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, om geschikte producten te tonen of voor marktonderzoek, gebruiken wij op verschillende pagina's zogenaamde cookies. Dit dient ter behartiging van onze overwegend legitieme belangen bij een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod in overeenstemming met Art. 6 para. 1 zin 1 lit. f DSGVO in het kader van een belangenafweging. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na het einde van de browsersessie, d.w.z. na het sluiten van uw browser, gewist (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat en stellen ons in staat uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (persistente cookies). De duur van de opslag kunt u vinden in het overzicht in de cookie-instellingen van uw webbrowser. U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en zelf kunt beslissen of u deze accepteert of dat u het accepteren van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen wilt uitsluiten. Elke browser verschilt in de manier waarop hij de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Deze vindt u voor de respectieve browsers onder de volgende links:
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/12.0/mac/10.14
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&hlrm=en
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

U kunt het gebruik van cookies, die worden gebruikt voor bereikmeting en reclamedoeleinden, weigeren door op de deactiveringspagina's van de website de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Network Advertising Initiative (NAI) de Amerikaans-Amerikaanse Digital Advertising Alliance of de European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA) Ik ben het er niet mee eens.

Als cookies niet worden geaccepteerd, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Gebruik van Google (Universal) Analytics voor webanalyse
Deze website maakt gebruik van Google (Universal) Analytics voor websiteanalyse. De webanalysedienst wordt aangeboden door Google Ireland Limited, een vennootschap naar Iers recht met maatschappelijke zetel in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (www.google.de). Dit dient ter behartiging van onze overwegend legitieme belangen bij een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod in overeenstemming met Art. 6 para. 1 zin 1 lit. f DSGVO in het kader van een belangenafweging. Google (Universal) Analytics gebruikt methoden die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken, zoals cookies. De automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Door de activering van IP-anonimisering op deze website wordt het IP-adres ingekort voordat het binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Het anonieme IP-adres dat door uw browser in het kader van Google Analytics wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De in dit kader verzamelde gegevens worden na het doel en einde van het gebruik van Google Analytics door ons gewist.

Voor zover informatie wordt overgebracht naar en door Google wordt opgeslagen op servers die zich in de Verenigde Staten bevinden, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield. Een actueel certificaat ishier . te zien. Als gevolg van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie, heeft de laatste een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die gecertificeerd zijn onder het Privacy Shield.

U kunt voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en die betrekking hebben op uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) en dat Google deze gegevens verwerkt door de browser plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: -=https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=- Proudly Presents

Als alternatief voor de browser plug-in kunt u deze link gebruiken om te voorkomen dat Google Analytics in de toekomst gegevens van deze website verzamelt. Een opt-out-cookie wordt opgeslagen op uw eindapparaat. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken.

Gebruik van Hotjar voor webanalyse
Deze website maakt gebruik van Hotjar, een webanalysedienst. Hotjar maakt een analyse mogelijk van het gebruikersgedrag van onze website (bijv. muisklikken, muisbewegingen, scrollen, activiteiten met formuliervelden). Wij gebruiken deze anonieme informatie om onze diensten voor u verder te ontwikkelen en om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren. De gegevens over uw websitegebruik, inclusief uw IP-adres, worden overgebracht naar en door Hotjar opgeslagen op een server buiten Duitsland. Nadat uw IP-adres gegeolokaliseerd is, wordt het weer gewist. Hotjar gebruikt de geanonimiseerde gegevens om het gebruikersgedrag op onze website te evalueren en in rapporten te presenteren. Daarnaast kan deze informatie aan derden worden doorgegeven indien dit wettelijk verplicht is of indien derden deze gegevens in opdracht van Hotjar verwerken. Door deze website te gebruiken, stemt u ermee in dat inspectlet de over u verzamelde gegevens verwerkt op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven omschreven. Meer informatie over het verzamelen van gegevens door inspectlet kunt u vinden in de gebruiksvoorwaarden van Hotjar. U kunt het verzamelen van uw gegevens voorkomen door de website te bezoeken die beschikbaar is via de volgende link en te klikken op de knop "Mijn bezoeken uitsluiten van Hotjar": https://help.hotjar.com/hc/e

7. Online marketing

Google Ads remarketing

Wij maken gebruik van Google Ads om reclame te maken voor deze website in de zoekresultaten van Google en op websites van derden. Wanneer u onze website bezoekt, wordt door Google de zogenaamde remarketing-cookie geplaatst, die automatisch op interesses gebaseerde reclame mogelijk maakt door middel van een pseudonieme cookie-ID en op basis van de pagina's die u bezoekt. Dit dient ter behartiging van onze overwegend legitieme belangen bij een optimale marketing van onze website in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. f DSGVO in het kader van een belangenafweging. De in dit kader verzamelde gegevens worden na het doel en einde van het gebruik van Google Ads Remarketing door ons gewist.

Aanvullende gegevensverwerking vindt alleen plaats als u ermee hebt ingestemd dat Google uw web- en app-browsinggeschiedenis aan uw Google-account koppelt en informatie uit uw Google-account gebruikt om advertenties die u op het web ziet, te personaliseren. In dit geval, als u ingelogd bent bij Google tijdens uw bezoek aan onze website, zal Google uw informatie gebruiken in combinatie met Google Analytics-gegevens om doelgroeplijsten voor cross-device remarketing te maken en te definiëren. Google zal uw persoonlijke gegevens tijdelijk koppelen aan Google Analytics-gegevens om doelgroepen te vormen.

Google Ads is een aanbod van Google Ireland Limited, een bedrijf opgericht en geëxploiteerd onder de wetten van Ierland met haar statutaire zetel in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (www.google.de).
Voor zover informatie wordt overgebracht naar en door Google wordt opgeslagen op servers die zich in de Verenigde Staten bevinden, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield.
Een actueel certificaat ishier . te zien. Als gevolg van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie, heeft de laatste een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die gecertificeerd zijn onder het Privacy Shield.

U kunt de remarketing cookie gebruiken via deze link Deactiveren U kunt zich ook aanmelden bij de Digital Advertising Alliance over het plaatsen van cookies en hier instellingen voor maken.

Facebook Pixel
Voor marketingdoeleinden maakt onze website gebruik van zogenaamde conversie- en retargeting-tags (ook bekend als "Facebook-pixels") van het sociale netwerk Facebook, een dienst van Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, VS. Wij gebruiken Facebook-pixels om het algemene gebruik van onze website te analyseren en de effectiviteit van Facebook-reclame ("conversie") te volgen. Daarnaast gebruiken wij Facebook-pixels om geïndividualiseerde reclameboodschappen weer te geven op basis van uw belangstelling voor onze producten ("retargeting"). Facebook verwerkt daarom gegevens die de dienst verzamelt via cookies, web beacons en vergelijkbare opslagtechnologieën op onze website.

De in dit kader verzamelde gegevens kunnen door Facebook voor evaluatie worden overgedragen aan een server in de VS en daar worden opgeslagen. In het geval dat persoonsgegevens worden doorgegeven aan de Verenigde Staten, heeft Facebook ermee ingestemd om de volgende informatie te verstrekken aan de Verenigde Staten EU-US Privacy Shield aan de mensen van deze wereld.

Als u lid bent van Facebook en Facebook heeft dit toegestaan via de privacy-instellingen van uw account, kan Facebook ook de informatie die wij verzamelen over uw bezoek aan ons koppelen aan uw lidmaatschapsaccount en deze gebruiken om Facebook-advertenties te richten. De privacy-instellingen U kunt uw Facebook-profiel op elk gewenst moment bekijken en wijzigen. Als u geen lid bent van Facebook, kunt u voorkomen dat Facebook uw gegevens verwerkt door de deactiveringsschakelaar voor de provider "Facebook" op de in punt 6 genoemde websites in te schakelen.

Meer informatie vindt u in de privacyverklaringen van Facebook.

Google Maps
Deze website maakt gebruik van Google Maps voor de visuele weergave van geografische informatie. Google Maps is een aanbod van Google Ireland Limited, een bedrijf opgericht en geëxploiteerd onder de wetten van Ierland met haar statutaire zetel in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (www.google.de). Dit dient ter behartiging van onze overwegend legitieme belangen bij een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod en een goede toegankelijkheid van onze sites in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f) DSGVO in het kader van een belangenafweging.
Bij het gebruik van Google Maps verstuurt of verwerkt Google gegevens over het gebruik van de Maps-functies door websitebezoekers, die met name het IP-adres en locatiegegevens kunnen bevatten. Wij hebben geen invloed op deze gegevensverwerking.
Voor zover gegevens worden overgebracht naar en door Google worden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd op grond van het EU-VS-privacyschild. Een actueel certificaat ishier . te zien. Als gevolg van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie, heeft deze laatste een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die gecertificeerd zijn onder het Privacy Shield.
Om de Google Maps-dienst te deactiveren en zo te voorkomen dat gegevens aan Google worden doorgegeven, moet u de Java Script-functie in uw browser deactiveren. In dit geval kan Google Maps niet of slechts in beperkte mate worden gebruikt.
Meer informatie over de gegevensverwerking door Google vindt u in de gegevensbeschermingsverklaringen van Google. De gebruiksvoorwaarden voor Google Maps bevatten gedetailleerde informatie over de kaartendienst.
De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst tussen de gezamenlijk verantwoordelijke partijen conform art. 26 DSGVO, die uhier . kunt inzien.

8. Plug-ins voor sociale media

Gebruik van social plug-ins van Facebook, Twitter, Instagram
Op onze website worden zogenaamde social plug-ins ("plug-ins") van sociale netwerken gebruikt.
Wanneer u een pagina van onze website bezoekt die een dergelijke plug-in bevat, brengt uw browser een directe verbinding tot stand met de servers van Facebook, Google, Twitter of Instagram. De inhoud van de plug-in wordt door de betreffende aanbieder rechtstreeks naar uw browser gezonden en in de pagina geïntegreerd. Door de integratie van de plug-ins ontvangen de aanbieders de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, ook als u geen profiel hebt of momenteel niet bent ingelogd. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks naar een server van de betreffende aanbieder (eventueel naar de VS) verzonden en daar opgeslagen. Als u bij een van de diensten bent ingelogd, kunnen de aanbieders het bezoek aan onze website direct toewijzen aan uw profiel in het betreffende sociale netwerk. Als u met de plug-ins interageert, bijvoorbeeld door op de knop "Vind ik leuk" of "Delen" te drukken, wordt de betreffende informatie ook rechtstreeks naar een server van de betreffende aanbieder verzonden en daar opgeslagen. De informatie wordt ook op het sociale netwerk gepubliceerd en aan uw contacten daar getoond. Dit dient ter behartiging van onze overwegend gerechtvaardigde belangen bij een optimale marketing van ons aanbod in overeenstemming met Art. 6 para. 1 zin 1 lit. f DSGVO.
Doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders alsmede een contactmogelijkheid en uw rechten in dit verband en instelmogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u in de privacyverklaringen van de aanbieders.
https://www.facebook.com/policy.php
https://twitter.com/privacy
https://help.instagram.com/155833707900388

Als u niet wilt dat sociale netwerken de via onze website verzamelde informatie direct koppelen aan uw profiel bij die dienst, moet u zich bij die dienst uitloggen voordat u onze website bezoekt. U kunt het laden van de plug-ins ook volledig voorkomen met add-ons voor uw browser, bijv. met de script blocker "NoScript" (https://noscript.net/).

Youtube Video Plugins
Op deze webpagina is inhoud van derde aanbieders samengevoegd. Deze inhoud wordt aangeboden door Google ("Aanbieder").
Youtube is een aanbod van Google Ireland Limited, een bedrijf opgericht en geëxploiteerd onder Iers recht met haar statutaire zetel in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (www.google.de).

Voor video's van Youtube die op onze site zijn geïntegreerd, is de instelling voor uitgebreide gegevensbescherming geactiveerd. Dit betekent dat er geen informatie van websitebezoekers wordt verzameld en opgeslagen op Youtube, tenzij zij de video afspelen. De integratie van de video's dient ter behartiging van onze overwegend legitieme belangen bij een optimale marketing van ons aanbod in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. f DSGVO in het kader van een belangenafweging.
Doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders alsmede uw rechten in dit verband en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy kunt u vinden in het privacybeleid van Google. https://policies.google.com/privacy.

Onze online aanwezigheid op Facebook, Google, Twitter, Instagram, LinkedIn
Onze aanwezigheid op sociale netwerken en platforms dient een betere, actieve communicatie met onze klanten en potentiële klanten. Daar informeren wij over onze producten en actuele speciale aanbiedingen.
Wanneer u onze online aanwezigheid in sociale media bezoekt, kunnen uw gegevens automatisch worden verzameld en opgeslagen voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Uit deze gegevens worden zogenaamde gebruikersprofielen met pseudoniemen aangemaakt. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om binnen en buiten de platforms advertenties te plaatsen die vermoedelijk overeenkomen met uw interesses. Voor dit doel worden op uw eindapparaat meestal cookies gebruikt. Het bezoekersgedrag en de interesses van de gebruikers worden in deze cookies opgeslagen. Op grond van Art. 6 para. 1 lit. f., dient dit het volgende doel DSGVO, de waarborging van onze overwegend legitieme belangen bij een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod en effectieve communicatie met klanten en geïnteresseerden in het kader van een belangenafweging. Indien u door de respectievelijke exploitanten van de socialemediaplatforms om toestemming voor de gegevensverwerking wordt gevraagd, bijv. met behulp van een selectievakje, is de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO.
Voor zover de voornoemde socialemediaplatforms hun hoofdkantoor in de VS hebben, geldt het volgende: De Europese Commissie heeft voor de VS een adequaatheidsbesluit uitgevaardigd. Dit gaat terug op het EU-VS Privacy Shield. Een actueel certificaat voor het betreffende bedrijf kanhier . worden ingezien.
Voor gedetailleerde informatie over de verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders op hun pagina's alsmede een contactmogelijkheid en uw rechten in dit verband en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy, in het bijzonder opt-out-mogelijkheden, verwijzen wij u naar de hieronder gelinkte informatie over gegevensbescherming van de aanbieders. Mocht u in dit verband hulp nodig hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.
Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst tussen de gezamenlijk verantwoordelijke partijen op grond van Art. 26 DSGVO, die u hier kunt inzien:
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Google/ YouTube: https://policies.google.com/privacy
Twitter: https://twitter.com/de/privacy
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Xing: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Mogelijkheid tot verzet (opt-out):
Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads
Google/ YouTube: https://adssettings.google.com/authenticated
Twitter: https://twitter.com/personalization
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875
LinkedIn: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

9. Versturen van herinneringen via e-mail

Indien u ons hiervoor tijdens of na uw bestelling uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven conform Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. a DSGVO, zullen wij uw e-mailadres gebruiken als herinnering voor het indienen van een evaluatie van uw bestelling via het door ons gebruikte evaluatiesysteem.
Deze toestemming kan te allen tijde worden herroepen door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactpersoon.

10. Contactmogelijkheden en uw rechten

Als betrokkene beschikt u over de volgende rechten:

 • op grond van Art. 15 DSGVO heeft u het recht om informatie over uw door ons verwerkte persoonsgegevens op te vragen in de mate die daarin is gespecificeerd;
 • op grond van Art. 16 DSGVO heeft u het recht om de onmiddellijke verbetering van onjuiste of onvolledige door ons opgeslagen persoonlijke gegevens te eisen;
 • het recht, overeenkomstig Art. 17 DSGVO, het recht te eisen dat uw door ons opgeslagen persoonsgegevens worden gewist, tenzij verdere verwerking noodzakelijk is.
  - over de uitoefening van de vrijheid van meningsuiting en informatie;
  - om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
  - om redenen van algemeen belang, of
  - voor de bewering, uitoefening of verdediging van juridische claims
  is vereist;
 • het recht, overeenkomstig art. 18 DSGVO, om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover
  - de juistheid van de gegevens door u wordt ontkend;
  - de verwerking onrechtmatig is, maar u weigert deze te wissen;
  - wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig hebt om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen, of
  - u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking op grond van artikel 21 DSGVO;
 • Op grond van Art. 20 DSGVO heeft u het recht om de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen of om overdracht aan een andere verantwoordelijke partij te verzoeken;
 • het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit op grond van Art. 77 DSGVO. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit in uw gebruikelijke woon- of werkplaats of in het hoofdkantoor van onze onderneming.
Bij vragen over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonsgegevens, voor informatie, correctie, beperking of verwijdering van gegevens evenals herroeping van gegeven toestemmingen of bezwaar tegen een bepaald gebruik van gegevens, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen via de contactgegevens in ons impressum.

Recht van bezwaar
Voor zover wij persoonsgegevens zoals hierboven beschreven verwerken om onze overwegend gerechtvaardigde belangen in het kader van een belangenafweging te behartigen, kunt u tegen deze verwerking met werking voor de toekomst bezwaar maken. Indien de verwerking plaatsvindt met het oog op direct marketing, kunt u dit recht te allen tijde uitoefenen zoals hierboven beschreven. Voor zover de verwerking voor andere doeleinden plaatsvindt, hebt u alleen het recht bezwaar te maken als er redenen zijn die voortvloeien uit uw bijzondere situatie.

Na de uitoefening van uw recht van bezwaar zullen wij uw persoonsgegevens niet verder verwerken voor deze doeleinden, tenzij wij dwingende redenen voor een beschermingswaardige verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Dit geldt niet wanneer de verwerking plaatsvindt met het oog op direct marketing. In dat geval zullen wij uw persoonsgegevens niet verder verwerken voor dit doel.